Ubytovací a provozní řád

ORÁLKOVA  CHATA

Bělá pod Pradědem – Adolfovice 201
Eva Párová
Ochoz u Brna 115
66402
IČ: 87505959

Zákazník je povinen dodržovat provozní řád v rekreačním objektu, neboť tento tvoří nedílnou součást smlouvy o ubytování, uzavřené mezi zákazníkem a ubytovatelem.

Na začátku pobytu zákazník předloží ubytovateli  Potvrzení rezervace rekreace zaslaný majitelem zákazníkovi.

Pobyt začíná v den nástupu mezi 15.00 a 17.00 hod, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 9.00 hodin, není-li předem s ubytovatelem dohodnuto jinak.

Počet lůžek (včetně přistýlek) stanovuje maximální počet osob, které mohou být v objektu ubytovány (včetně dětí).

Zákazník je povinen uhradit poplatky za spotřebovanou el. energii, otop, vodu apod, jsou-li deklarovány v nabídce. Zákazník dále složí kauci, neboť se jedná o povinnost, deklarovanou všeobecnými podmínkami.

Zákazník sepíše s ubytovatelem ubytovací protokol.

Zákazník (nájemce) objektu je povinen svým počínáním předcházet nebezpečí poškození objektu či jeho vybavení a dále předcházet vzniku požáru, a to po celou dobu pobytu (nájmu).

Z bezpečnostních důvodů nenechává zákazník děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.

Zákazník dodržuje noční klid od 22.00 do 6.00 hodin.

Zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z kauce.

Ubytovatel si vyhrazuje právo v nutných případech vstoupit do rekreačního objektu během pobytu.

Při zásadním, popřípadě opakovaném porušení ubytovacího řádu má ubytovatel právo přerušit pobyt.

V celém objektu je zakázáno kouřit, přestavovat nebo vynášet ven nábytek z interiéru.

 

Odpad se třídí na sklo, papír, plasty a kartonové nápojové obaly (do igelitových pytlů) a komunální odpad (sběrné nádoby u garáže), bio odpad ( kompost na zahradě).

 

Kontakt na majitele : Eva a Zbyněk Párovi, tel.: 724340125, 602578925, 544234364

Kontakt na správce: p. Pavel Lapčík, tel.: 731 525 316

Nejbližší infocentrum – Adolfovice č. 41 (tel.: 584 452 834) www.belavpohybu.cz

Po 8-17.00, Út 8-15.30, St 8-17.00, Čt 8-17.00, Pá 8-15.30 (každý den je polední přestávka 12.00-12.30). Je zde možnost využití připojení k internetu.

 

TOPlist

TOPlist

Kontakt

Chata-jeseniky mobil: 724 340 125 E.Par@seznam.cz